423e bataljon infanterie

Homepage

 
ReŁnie 2014
 

 

Deze bijeenkomst vondt plaats op


Donderdag 23 oktober 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven ter gelegenheid  van de reŁnie op 23 oktober 2014

 

 

Wijziging datum

Helaas was de reŁnie van 9 oktober door een miscommunicatie tussen de organisaties binnen de kazerne en de catering niet mogelijk

Snel overleg binnen het bestuur en met de persoonlijke steun van de directeur van veteranen instituut hebben de reŁnie mogelijk gemaakt op 23 oktober. Dat heeft er toe helaas geleid dat enige leden die zich voor 9 oktober hadden opgegeven op 23 oktober niet aanwezig konden zijn. Deze mensen krijgen ook dit verslag gratis toegezonden

 

Programma.

10.30

-

11.00

Ontvangst in gebouw H

11,00

 

11.15

Opening en mededelingen

11.15

-

11.30

Dodenherdenking

11.30

-

12.30

Vergadering , borreluur

12.30

-

14.00

Rijsttafel

14.00

 

14.30

Natafelen

14.30

 

16.00

Afscheid

Vergadering

kascontrole

Ter plaatse zullen wij twee aanwezigen vragen de kas te controleren en verslag uit te brengen. Indien aanwezig ťťn lid van de vorige kas commissie

Verslag secretaris

Verslag kascommissie

Rondvraag

Op het moment dat deze vuurvlieg werd voorbereid waren er no geen verslagen van secretaris en penningmeester

Vuurvlieg

Op de reŁnie krijgen de deelnemers een verslag. Dit verslag wordt ook op het web site geplaats en kan men daar eventueel overnemen. Voor het toe sturen van een schriftelijk exemplaar wordt een bijdrage gevraagd voor de verzendkosten van Ä 5,00 eveneens over te maken op de rekening 684934 t.n.v. G.J. Govaarts te Vlijmen .Met vermelding verslag.

Roermond

Dit jaar werd de kranslegging verzorgt door ons commissielid Ton van Druten

: Web site        423bataljoninf.veteranen.nl

 

Ons bataljon heeft momenteel een eigen website. De bedoeling van deze site is:

 

  • Contact te onderhouden ook met de sobats die onze reŁnies niet kunnen of willen bezoeken
  • Op het web site staan de verslagen van de afgelopen reŁnies en van deze bijeenkomst komt het verslag zo spoedig mogelijk
  • Wie nog iets te melden heeft kan contact opnemen met de secretaris
  • Heb je een verhaal of een foto  uit de IndiŽ tijd stuur die dan op om te publiceren
  • De web site is nu niet helemaal in orde maar er wordt aan gewerkt

 

Consumptiebonnen

Iedere deelnemer krijgt bij binnenkomst  1 consumptiebon. Extra bonnen zijn te koop bij de penningmeester. De prijs is nu nog niet bekend

 

De reŁniecommissie bestaat uit:

Jaap
van Dijk

Buitendams

311

3371BG

Hardinxveld-Giessendam

0184
670963

 

sobat@buitendams.nl

Ton.van
Druten

Pr. Marijkelaan

12

2635JH

Den Hoorn

015
2616045

vandruten@veteranen.nl

Fried Govaarts

Tollenstraat

14

5251LS

Vlijmen

073
5112678

govaarts@veteranen.nl

Joop Overbeek

W.M. Offringalaan

44

2406JC

Alphen a/d  Rijn

 

j.overbeek@veteranen.nl

Huibert Plugge.

Femina Mullerstraat

289

2135MK

Hoofddorp

023
5614173

plugge.huibert@gmail.com.

 

Verslag vergadering

Opening

De bijeenkomst werd geopend door Huibert Plugge die als waarnemend voorzitter functioneerde

 

Dodenherdenking

De dodenherdenking werd gehouden door Ton van druten

 

Den Hollander

Allereerst werd de familie den Hollander  welkom geheten door de voorzitter. De weduwe en een zoon en dochter waren door de commissie uitgenodigd op de reŁnie aanwezig te zijn. Zij hebben dat zeer gewaardeerd en hebben zo ervaren waar hun man en vader vele jaren aan heeft meegewerkt

 

Dankbetuiging Fam Den Hollander

 

Woensdag 29 oktober 2014

Beste 423 ers

Wij waren bij u te gast. Fijn was dat voor ons, een heel bijzondere ervaring. Dank voor de uitnodiging. Ons pap had er al vaak over verteld. Samen zijn met hen die terugkeerden uit IndonesiŽ, en gedenken hen die niet meer zijn. Hartelijk dank voor deze gelegenheid.Das her papa is ons en u ook ontvallen. Hartelijk dank voor dit contact, voor de heerlijke maaltijd die ons aanbood.

Fam. Den Hollander

 

 

Secretaris

De secretaris deelde mee dat 151 uitnodigingen waren verstuurd. Hierop hebben 22 leden positief en 43 leden negatief gereageerd. Ook hebben twee mensen gereageerd op een mededeling in de pers.

De secretaris noemde daarna de overleden bataljonsleden.

 

Voorzitter

Jaap van Dijk is als gevolg van  slechte gezondheid zowel van zichzelf als van naaste familieleden niet in staat als voorzitter te functioneren. Op voordracht van de overige commissie leden werd Huibert Plugge als voorzitter voorgedragen. Dat werd met algemene stemmen aanvaard

 

 

Overleden bataljonsleden

 

In het afgelopen jaar zijn overleden of werd bekend dat zij al eerder waren overleden

Naam

Voorl

tussvgl

Plaats

Voornm

Overleden

Compgnie

Bokhoven

L.F.A.

van

Nieuwkuijk

Bertus

16-nov-13

D

Eijs.

W.N.L.

 

Nieuwkoop

Wim

sobat juni 2014

 

Hollander

P.

den

Sprang-Capelle

Piet

13=07-2014

A

Ravensberg

W.J.

 

Bergambacht

Wim

24-6-2014

Ost

Sprang

P.G.M.

van

Australie

 

  2001

staf

Tol

W.

van

Hillegom

Wim

7-8-2014

D

Visser

A.A.

 

Koudekerke

Ab

17-6-2014

Staf

Witter

C.

 

Barendrecht

Cor

 26-12-2013

 

Wij wensen nabestaande sterkte bij het verwerken van dit verlies

 

Bertus Bokhoven

Fried Govaarts is een paar maal op bezoek geweest in het bejaardenhuis en in het ziekenhuis. Hij had bijna geen werkende longen meer, hij was gewoon op

 

Piet den Hollander

 

Piet was commandant van het derde peloton van de A compagnie. Tijdens onze periode in IndiŽ was ook lid van de redactie commissie en terug in Nederland heeft hij vele jaren leiding gegeven aan de reŁniecommissie

 

 

Willem Ravensberg

Mevrouw Ravensberg schrijft: ďMijn man was al een heel tijdje ziek, maar is toch nog onverwacht overleden. Helaas zijn we vergeten hiervan bericht te sturen, vandaar dat we het nu pas doorgevenĒĒ

 

 

P. van Sprang

Korporaal  van Sprang is van uit Malang  naar AustraliŽ ge gemigreerd , heeft het daar de eerste paar jaar zeer slcht gehad (Was slager en kon niet aan werk komen) is daar getrouwd 3 kinderen en in 2001 overleden

Wim van Tol

Wim bezocht ook regelmatig onze bijeenkomsten.

 

 

 

 

Deelnemers

A compagnie

Bonternbal

P.

 

Piet

Pelkmans

A.

 

Janus

 

B ccompagnie

Roetingl

H.M..

 

Bertus

Sar

W..

van der

Wim

 

C compagnie

Meyden

J.H.

van der

Jo

Oorschot

J.A.C.

van

Jan

Overvliet

P.

 

Piet

Top

P.A.H

 

Piet

 

D compagnie

Vonk

R.

 

Rob

 

 

Ondersteunings  compagnie

Druten

T.

 

Ton

Govaarts

F.

 

Fried

Harten

A.

van

Arie

Overbeek

J.H.

 

Joop

Scheibeler

C.

 

Cor

Weerdt

H.

de

Henk

 

 

Staf compagnie

Beusekom

H.

van

Hans

Heemskerk

C.J.

 

Cees

Hertsig

J.

 

Jan

Keijzer

J.

 

Jan

Plugge

H.

 

Huibert

Stolk

J.

 

Jam

 

Introducees

P. Stegeman_Bontenbal (dochter

B. van Harten

H.P.C. Heemskerk-v..d.Drift

Adrie v.d. Meyden-de Bruin

A. Overvliet-v.d. Star

E. Pelkamns-Voermans

Corriy Kuster-Harteveld

Hannie van Kooten-Scheibeler (Dochter)

C. Bezemer

M. VonK (echtgenote)

 

Sociaal Juridisch Loket

Deze brief ontving de commissie. De commissie heeft van het aanbod geen gebrruik gemaakt

Geachte heer, mevrouw,

Allereerst willen wij ons graag even voorstellen. Wij zijn het Sociaal Juridisch Loket gevestigd in Doorn. Het Sociaal Juridisch Loket geeft onafhankelijk, professioneel en gratis advies aan (oud) militairen en politiemedewerkers op het gebied van sociaal juridische themaís. Het Sociaal Juridisch Loket is een initiatief van diverse vakbonden en wij worden verder ondersteund door het V-fonds. Het Sociaal Juridisch Loket is het eerste aanspreekpunt voor iedereen uit de doelgroep, dus ook voor mensen die geen lid zijn van een vakbond. Wij geven informatie en advies over rechten en plichten en helpen de mensen de juiste weg te vinden. Wij bieden hierbij aandacht en een luisterend oor en zoeken samen naar de juiste oplossing.

Bijgaand treft u een flyer aan met nadere gegevens van het Sociaal Juridisch Loket.

We hebben begrepen dat er in oktober een reŁnie van uw afdeling gaat plaatsvinden. Mocht dit passen binnen uw programma, dan zouden wij graag deel willen uitmaken van de reŁnie. Wij ontmoeten en informeren graag (oud)militairen, zodat zij ons weten te bereiken op het moment dat wij iets voor ze kunnen betekenen.

We horen graag van u of dit past binnen de activiteiten en wat de mogelijkheden voor ons zijn.

 

Met vriendelijke groeten,

Medewerkers van Sociaal Juridisch Loket

Serife HŲkelekli (Sociaal Juridisch Raadsvrouw)

Heleen Steneker(Sociaal Juridisch Raadsvrouw) -Robin Rijntalder (Projectleider)

Onbestelbare uitnodiging

De uitnodiging aan de Heer H.F.E. Zeeuw Bramantestraat 29 3066 BH Rotterdam kwam onbestelbar terug. Ook enig zoekwerk heeft tot nog toe niets opgeleverd. Wie weet waar de heer Zeeuw nu verblijft

Via een andere  zoekmethode zijn we  er achter gekomen dat sobat  Zeeuw reeds 24 juni 2011 is overleden

 

Medelingen

Harry van Ammerzoden

Hallo Joop,

Ook namens Jaap Krommenhoek wil ik jullie[commissie]hartelijk bedanken voor de uitnodiging van de reŁnie, die in oktober plaats zal vinden. Maar jammer genoeg kunnen wij daar niet aan deelnemen. Onze gezondheid laat het afweten. Mijn hart werkt maar voor 20%, wat inhoudt, dat ik heel snel vermoeid ben, geen gesprek kan voeren, geen adem genoeg, om maar een voorbeeld te geven. Maar wij zijn wel geÔnteresseerd in de Vuurvlieg die van de reŁnie wordt uitgegeven. Ik wacht jouw mailtje af. De hartelijke groeten van ons allebei

Harry

Dick de Boer

 

De grote afstand tussen het verre oosten en het diepe zuiden heeft mij er toe gebracht tot mijn grote spijt toch nee te zeggen tegen de bijeenkomst Ik had u allen gaarne nog eens ontmoet waant mij gaat heet zoals velen van ons, dat de gedachte teruggaan naar die 2 jaar dat wij in IndiŽ waren. Ik wens u allen een goede reŁnie en een voortreffelijke gezondheid

Cees Bonnet

Beste vrienden, (Selamat teman)

Met bewondering heb ik jullie brief ontvangen ďĒdaar gaan wij mee doorĒĒ, en jullie zijn toch ook 86  of 87 jaar

Het groepje wordt steeds kleiner. Elk jaar  vallen er wel een paar van af. . Verleden jaar is Berus Bokhoven overleden en dit jaar 17 mei Cor Bogerd. Maar jullie gaan door. Ook blijven jullie de meervoud S gebruiken  Het maleis en het hedendaags Indonesich kent geen meervoud S. Sobat wordt niet meer gebruikt het is tegenwoordig  teman. Trouwens er zijn zoveel  maleise woorden veranderd. Bijvoorbeeld ďĒtoean dan NonjaĒĒis nu ďĒbapak dan ibuĒĒ

Succes met alles. De hartelijke groeten

Sampai jumpa lagi  (in het indonesich) 

Kees Bonnet

W. Braam,

In het checkpoint las ik de reŁnie van 423. Ik kwam nog wat administratie tegen van het bataljons dacht misschien heb hier wat aan voor de geschiedeis Ik ben als sergeant menagemeester op 2 februari 1949 met de grote beer vertrokken vanuit Amsterdam met 144 koks vanuit Eefde de koksschool. In Batavia van Boord met trein (oud en versleten) naar Thimahi. Op 12 maart terug naar Batavia met 22 man met de kota inten naar Soerabaja en vandaar naar Klaka bat 423 (zie bijgevoegde lijst met koks voor jullie bataljon. In de tijd dat we in Botjonegoro legerden werd ik ingedeeld in Babat bij de mariniers want uit Soerabaja werden de levensmiddelen per trein aangevoerd (niet altijd door overvallen, sabotage en pech). Daar ondervond ik het verschil tussen de mariniers en de landmacht. Zij hadden alles en wij niets. Met thuisvaren eerst kwartier maken in Bandoeng per vliegtuig ( dakota ), mijn eerste vlucht. Hopelijk heb je er iets aan

Hartelijke groeten

Wim Braam

Wim stuurde een grot aantal vuurvliegen uit de indÔŽ  tijd en wat rapporten

 

Jaap van Dijk

Tot mijn spijt kan ik niet komen. Ik heb namelijk artrose aan beide knieŽn. Kan haast niet lopen en is nogal pijnlijk. Doe alle jongens de groeten en ik wens jullie een mooie dag en hoor later de afloop nog wel een keer

 

Hartelijke groeten

 

Dingenis Filius

Beste reŁnie commissie,

Omdat op de dag van de reŁnie op vakantie ben in Spanje. I verkeer nog steeds in een goede gezondheid. Allen de hartelijke groeten vooral het 1e peloton van de B Compagnie

Groetjes

Dingenis

 

Jo Filus

Kan niet komen vanwege mijn  gezondheid

Jo Filus

Anton Havenaar

Had zich aanvankelijk opgege4ven maar melde zich later telefonisch af omdat op dezelfde dag een bijeenkomst is van zijn ex werkgever de Rotterdamse waterleiding maatschappij voor ex personeel van die maatschappij.

Anton

Hans Janmaat

Wegens gezondheidsredenen kan ik deze maal helaas nniet komen . Eene volgende hopelijk eer wel.

Allemaal een fijjne dag toegewenst.

Hans

 

Cor van den Bulk

Zijn dochter schrijft: ďĒMijn vader is helaas verhinderd om naar de reŁnie te komen i.v.m. met ziekenhuis opname. Hij hoopt volgend jaar weer aanwezig te zijn. Hij groet jullie allen en wenst jullie een fijne dag toe. Met vriendelijke groeten namens Cor van der bulk

Joke van der Knaap van den Bulk

 

Cor Koblens

Ik kom niet op de reŁnie, maar wens jullie een succesvolle dag

Cor

 Cor Koene

Allereerst dank voor de uitnodiging maar om verschillen reden neem ik geen deel meer aan de reŁnie. De reden is namelijk mijn gezondheid na een verkeersongeval in 2012. Alle sobats de hartelijke groeten

Cor Koene

 

Anton Lakerveld

De kinderen schrijven:

De heer Lakerveld zit in een verzorgingshuis. Dus het kan niet meer. Jammer maar het is niet anders

Jan Luijmes

Schrijft de afstand Dokkum Ė Breda is mij te ver.

Piet Meijer

 

 

Hier even een berichtje, waarom ik niet meer aanwezig ben op de reŁnie, heb indertijd voor gestemd om te stoppen we zijn op een leeftijd gekomen dat het niet zo makkelijk meer gaat en de Sobats waar ik mee omging niet meer aanwezig waren zodoende De website vind ik wel interessant, die blijf ik bekijken

                         Ik wens jullie een gezellige reŁnie en veel goeds in de toekomst

                                            Hartelijke groeten Piet Meijer

 

Wim Nieuwdorp

Gezien de leeftijd waarbij het lopen helaas problemen geeft is dat kommen heel moeilijk.

Allen de hartelijke groeten

 

Hans Onna

Beste mensen,

 

Ik heb er dan juist 5 dagen Doorn opzitten.En dan weer afreizen naar Breda. Dat is voor mij wat teveel.Dus ik ben er die dag niet.Wanneer de site klaar zal zijn dat hoor ik dan graag.

Ik wens jullie een fijne dag toe.

 

Met vriendelijke groet,

Bezoek ook eens

http://www.hansvanonna.nl/ & http://mammoet-bewoners.nl/

 

Cees Rip

Ik wil graag op de hoogte blijven ook al kom ik niet

 

Cor Rozemeijer

Schreef een uitgebreide brief. Deze is te lang om in deze vuurvlieg opgenomen te worden. Ik ga Cor vragen of ik het op het web site op mag nemen.

 George Schoemaker

Vanwege slecht ter been en een stoma. Gaarne doe alle jongens en groet. Vooral de jongens van de D Compagnie. Het gaat jullie allen goed.

Hein Schut

Is niet meer in staat te komen

Wim van der Star

Uw uitnodiging ontvangen. Ik ben nog aardig goed gezond en kan nog goed auto rijden. Maar door familie omstandigheden lukt het mij niet om te komen. Ook is het aantal voor mij bekende sobats zeer gering. Ik wens jullie zo ver mogelijk een mooie dag en voor alle bezoekers een gezond jaar

Teun Visser

Helaas ben ik niet meer in staat naar de reŁnie te komen. Ik ben inmiddels verhuisd naar ; woonzorgcentrum Onderwatershof in Rijswijk

 

Piet Wassenaar

Kan niet komen wegens een operatie

 

Wim Zonneveld

Ik kan wegens ziekte van mijn vrouw dit jaar niet komen. Allen een prettige dag toegewenst met de hartelijke groeten