423e bataljon infanterie

Homepage

Reķnie 2016
 
 
 

 

~AUT0003

Uitgegeven ter gelegenheid van de reŁnie op 6 oktober 2016

 

Inhoudsopgave

 

 

 

Programma.

10.30 - 11.00

ontvangst in gebouw H

11.00 - 11.15

Opening door de voorzitter r

11.15 - 11.30∑

Verslag secretaris

11.30- 11.45

Verslag penningmeester

11.45 - 12.15

Dodenherdenking

12.15 - 12.30

Pauze

12.30 - 13.30

Rijst tafel

13.30 - 16.00

Vergadering en verslag kascommissie

16.00

Sluiting

 

 

 

 

Verslag Secretaris

Van 127 leden zijn de adressen bekend en die zijn uitgenodigd. Ook  57 nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen. Het is mij opgevallen dat sommige nabestaande niet graag worden uitgenodigd omdat het droevige herinnering ophaalt. In de vergadering van de commissie zullen wij ons daarover moeten beraden

 

Verslag Penningmeester

Financieel overzicht Bat. 423 ---- 2016

Debet

Credit

 

 

Omschrijving

Betaalrekening

Omschrijving

Betaalrek.

Saldo 01-01-2016

 Ä      403,96

12-7-2016 decl. Overbeek

 Ä      37,50

15-1-2016 vuurvl. Havenaar

 Ä          5,00

27-7-2016 decl. Overbeek

 Ä    365,70

12-7-2016 diversen zie bijulage

 Ä        95,00

 

 

12-8-2016 reunie govaarts

 Ä        10,00

 

 

12-8-2016 vuurvlieg zie bijl.

 Ä        15,00

 

 

12-8-2016 zie bijl

 Ä      115,00

 

 

13-9-2016 zie bijlage

 Ä        60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ä      703,96

 

 Ä    403,20

 

 

Saldo bezittingen 30-9-2016

 Ä    300,76

Totaal

 Ä      703,96

 

 Ä    703,96

 

 

 

Kascontrole

Ter plaatse zullen wij twee aanwezigen vragen de kas te controleren en verslag uit te brengen. Indien aanwezig ťťn lid van de vorige kas commissie

 

Vuurvlieg

Op de reŁnie krijgen de deelnemers een verslag. Dit verslag wordt ook op het web site geplaatst en kan men daar eventueel overnemen. Voor het toe sturen van een schriftelijk exemplaar wordt een bijdrage gevraagd voor de verzendkosten van Ä 5,00 eveneens over te maken op de rekening
NL81 INGB 0000 6849 34 t.n.v. G.J. Govaarts te Vlijmen. Met vermelding verslag.

 

Roermond

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal IndiŽmonument in Roermond is dit jaar op zaterdag
3 september  gehouden. Zoals U weet is van het overgebleven geld van de oude reŁniecommissie de te leggen krans namens ons bataljon t/m 2017 vooruitbetaald.

Omdat op ons verzoek nemand zich voor de kranslegging had aangemeld is de krans dit gelegd door ons commissielid Ton van Druten

 

 

: Web site       

http://www.423bataljoninf.veteranen.nl/nf.veteranen.nl

De website is nu volledig in orde

Bij Nieuws worden de overleden bataljons leden genoemd voorover die bij ons bekend zijn.

Iedere maand worden de verjaardagen gemeld.

 

Overleden bataljonsleden

In het afgelopen jaar zijn overleden of werd bekend dat zij al eerder waren overleden

  

Naam

Voorl

tussvgl

Adres

Hsnr

Postc

Plaats

Voornm

comp

Overleden

Klippel.

C.W.

 

van Eesterenplein

271

3315 KX

Dordrecht

Kees

A

 

Meyden

J.H.

v.d.

Peulenlaan

49

3371 XH

Hardinxveld-Giessendam

Jo

C

3-jan-16

Post

J.H.

 

 

 

 

Nieuwendijk

 

 

?

Koster

H.J.

 

Duin en Dal

36

2211 JR

Noordwijkerhout

Sobat

 

16-apr-16

Bot

J.

 

R. Koopmanstraat

111

3067 AM

Rotterdam

Sobat

 

2014

Groeneveld,

M.

 

Sumatrastraat

1

3131 XK

Vlaardingen

Machiel

13-mrt-15

Muller.

J.R.M.

 

Meidoornstraat

39

2691 VA

`s-Gravenzande

Johan

staf

 

Schut

H.H.B.

 

Kamerling Onneslaan 131

Kamer 318

1171 AE

Badhoevedorp

Hein

staf

21-mei-16

Boogert

A.

 

Aalbessestraat

16

4413 DE

Krabbendijke

Sobat

 

2011

Haan

A.

de

Baronie

147

2904 XE

Capelle a/d IJssel

Ton

ost

20-7-2015

Plas

B.

v.d.

Gildehof

31

2171 CA

Sassenheim

Sobat

 

24-7-2016

Schoemaker.

J.G.A.

 

Voltastraat

233

2517 PC

Den Haag

George

D

17-sep-16

 

 Wij wensen nabestaande sterkte bij het verwerken van dit verlies

 

 

 

Aanvulling van het verslag 2015

 

Omdat onze voorzitter in het ziekenhuis ligt voor een pijnlijke operatie werd de bijeenkomst geopend door de secretaris.

 

423 Leeft nog en onze voorzitter ook. Hij heeft vandaag zodanige behandelingen in het lokale ziekenhuis in Hoofddorp dat hij hopelijk weer gauw nog gezonder en zonder 24 uur dagelijks hevige pijn weer door kan zodat hij weer spoedig binnen onze  commissie actief kan zijn.

 

 Ook dit jaar worden wij weer geconfronteerd met lagere opkomst, deels  door ouderdom en moeilijk reizen. Echter zijn er helaas  ook weer meldingen van leden die zijn overleden.

 

Zoals U uit vorige bijeenkomsten bekend is, gaan we met onze reŁnies door zolang de leden dat willen, zelfs wanneer dat een steeds kleinere groep zou worden.

 

Het was dankzij de goede samenwerking met de VI directie dat wij de extra kosten die vorig jaar ontstonden bij het ontijdig vervallen van onze 2014 samenkomst, deze geheel zijn vergoed door VI.

 

.

Verslag secretaris

Enkele leden die zich hadden opgegeven om de reŁnie te bezoeken hebben op het laatste moment  afgezegd. Cees Heemskerk uit den Haag wegens een behandeling in het ziekenhuis en Bertus Roeting omdat zijn vrouw is opgenomen en Wim v.d. Sar wegens ziekte van zijn moeder.  Frank Lambert had zich aangemeld maar is niet gekomen

 

Dat brengt ons oorspronkelijk aantal van 29 naar 24. Personen. Dat heb ik aan de  keuken verteld.

 

Twee  afmeldingen kwamen te laat om nog opgenomen te worden in de Vuurvlieg. Jan Luijmes vindt de afstand van Dokkum naar Breda te ver. Hij vermelde nog dat er in Friesland iemand is die emblemen verzameld maar nog geen  embleem heeft van ons bataljon Hij deed een oproep of iemand nog een embleem heeft  die hij beschikbaar wil stellen voor de verzameling Ik heb daar naar gevraagd maar tot nog toe heeft niemand zich gemeld

Joop Pfeil schrijft: Ik wens iedereen het beste toe.  Ze kennen mij toch niet meer. In het begin heb ik bij de staf gezeten als kok in de officiers mess Later ben ik overgeplaatst naar de B compagnie samen met Joop Kleuver.

Van het veteraneninstituut hebben we een nieuw ďcertificaat reŁnie faciliteitenĒĒ ontvangen. Waarmee wij voor onze reŁnie tot en met 2020 gebruik kunnen maken van de defensie faciliteiten

 

 

Verslag van de penningmeester

De penningmeester vertelde dat de bodem van kas in zicht is. En dat dat bij de volgende reŁnie een grotere bijdrage moet worden gevraagd

 

Dodenherdenking

Ton van Druten hield alvorens onze gesneuvelde kameraden te gedenken een toespraak waarin hij memoreerde

        Een belangrijke reden voor onze jaarlijkse reŁnie is de herdenking van onze gevallen kameraden.

        Dat de eerste militairen die werden uitgezonden vrijwilligers waren die in Engeland een opleiding hadden genoten

        Dat wij als dienstplichtige  na een veel te korte opleiding werden uitgezonden

        Dat in de media alle IndiŽ veteranen gelijk worden gesteld als er gesproken wordt van onregelmatigheden en excessen.

        Het belang van de herdenking in Roermond

 

De volledige toespraak zal op de web site worden opgenomen

 

    Cor Scheibeler

   Na de pauze haalde Cor herinnering aan Hij deed dat grondig. Uit zijn hoofd haalde hij herinneringen aan onze diensttijd van de opkomst en               vervolgens de   reis en de aankomst in IndiŽ. Hij volgde zijn dagboek. Toen hij aan de periode de periode in IndiŽ begon hebben we hem verzocht dit bij onze volgende       reŁnie te doen. Vooral dat vervolg zal veel herkenningspunten opleveren.

 

 

Rijsttafel

Er werd door Paresto   een uitstekende maaltijd opgediend. Ook van het toetje was veel werk gemaakt. Het zag er niet alleen smakelijk uit maar het was ook heel erg lekker. Ik ben naar de keuken gelopen om ze te bedanken. De twee koks waren daar blij mee

 

Kas controle

 De kas is gecontroleerd door Loek van der Hark en Piet Olivier. Piet Olivier zei dat ze de kas hadden gecontroleerd en dat de penningmester decharge wordt verleend voor het gevoerde beheer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers

A compagnie

Bontenbal

P.

 

Piet

Pelkmans

A.B.

 

Janus

 

B compagnie

Filius

D.N.

 

Dingenis

Overvliet

P

 

Piet

 

C compagnie

Top

P.A.H.

 

Piet

 

D compagnie

Zonneveld

W.

 

Wim

 

Ondersteuning  compagnie

Bulk

C.A.

v.d.

Cor

Druten

A.

van

Ton

Govaarts

G.J.

 

Fried

Overbeek

J.H.

 

Joop

Scheibeler

C.B.

 

Cor

 

Staf  compagnie

Hark

L.H.M.

v.d.

Loek

Heemskerk

C.J.

 

Cees

Keijzer

J.H.

 

Janus

Plugge

H.

 

Huibert

 

introducees

P. Stgeman-Bontenbal (dochtrer

 Wim v.d Sar

A filius-Toledo

Hennie v.d. Hark

H.P.C. Heemskerk-v.d Drift

A. Overvliet-vd Star

A.Overvliet

Pelkmans-Voermans

Corrie Kusters

T. van Kooten

E. Bezemer

 

 

Reacties

 

Bepke van Alphen

Dank voor de uitnodiging.  Bij dezen laat ik u weten dat ik 6 oktober niet aanwezig zal zijn. Ik wens u allen een mooie, prettige reŁnie toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Henny. Bervoets

Zoon van Peter Bervoets

Via deze weg wil ik laten weten dat ik bij de veteranen bijeenkomst van donderdag 6 oktober a.s. niet aanwezig zal zijn.

 Alvast bedankt en een fijne dag toegewenst.

Met vriendelijke groeten, Henny Bervoets.

Diek de Boer

De lange afstand van het oosten naar Breda is voor mij niet meer haalbaar een goede reŁnie gewenst

r

Nel van Driel

Mijn man is in 2012 overleden en ik ben niet van plan om te komen.

Bedankt voor de uitnodiging. Een fijne dag toegewenst.

N,v.Driel-Veldhoen .Dadeltuin 402 3078 LH Rotterdam.

 

Cees Heemskerk

Alle zieken en die verder niet kunnen komen beterschap en veel groeten

 

Frank Lambert

Ter nagedachtenis aan mijn overleden vader W.D. Lambert die vele jaren veel steun heeft ervaren van jullie reŁnie

 

Hans Janmaat

Wegens gezondheid problemen niet mogelijk de reŁnie te bezoeken

 

D.J. Koppenaal-Visser

Een fijne dag toegewenst

 

Mevrouw Leeuwis

Kan niet meer om gezondheid redenen

 

Edo ůfner

Namens mijn vader wil ik u hartelijk danken voor de uitnodiging voor de reŁnie van 6 oktober as, maar helaas lukt het mijn vader niet meer om daarbij te zijn. Hij heeft mij verzocht u daarom deze mail te sturen waarin hij zich wil verontschuldigen. Wilt u de andere veteranen een warme groet doen?

 

Hartelijk dank, namens mijn vader Edo ÷fner, Jochem ÷fner

Hanz Onna

Tot mij spijt, kan ik ook dit jaar niet komen. Ik wens u echter een goede bijeenkomst toe/.Met vriendelijke groeten

Piet Overvliet

Het is mogelijk de laatste reŁnie die ik meemaak maar je weet het nooit. De toekomst zal het leren. Ik heb altijd bewondering voor het bestuur die dit organiseren. Veel dank daarvoor. Wij hopen op en gezellige daag en goed weer Tabe beste sobats en tot ziens

 

Joop Pfeil

Ik ben niet meer mobiel genoeg om te komen

 

Ravensberg

Ik, Annelies Kluft, stuur deze mail namens de echtgenote van wijlen Dhr. W.J. Ravensberg.

Mevr. Ravensberg  vraagt of het mogelijk is dat haar gegevens uit het adresbestand verwijderd worden.

Zij ervaart het als pijnlijk en verdrietig als zij post betreffende haar man ontvangt.

Ik hoop dat U hier begrip voor heeft.

Ik heb nog geprobeerd op de site te kijken maar daar kon ik geen verbinding mee krijgen.

 

Met vriendelijke groet, Annelies Kluft 

 

Van Ringelestein

 

Tot mijn spijt kan ik door omstandigheden niet naar de reŁnie komen 

Hierbij bedank ik u voor de uitnodiging en wens ik u een geslaagde dag toe.

Groeten

  C.M.van Ringelestijn

Cees Rip

Ik wil graag op de hoogte blijven van alles maar kom niet naar de reŁnie.. been slecht ter been en verder gaat het wel, alles rustig aan

 

 

Jan de Ruiter

Hierbij wil ik aangeven dat dhr. JW (Jan) de Ruiter niet deelneemt aan de reŁnie op donderdag 6 oktober.

 

Ik hoop u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet:

Jaap de Ruiter---zoon van JW de Ruiter

Ridderkerk

 

Toon Smalheer

Met bewondering voor het volhouden.

 

Wim v.d. Star

Beste 423. Door allerlei omstandigheden o.a. ziekte van mijn vrouw (is nu gelukkig weer goed) een verbouwing van de badkamer wil ik jullie meedelen dat ik niet kom. Helaas. Ik wens jullie een mooie dag toe. Het allerbeste

PS met ons gaat het weer goed.

Mochten jullie nog door .denken te gaan volgend jaar wil ik het wel weten

Piet Wassenaar

Mijn vader is niet meer instaat te komen gezien zijn leeftijd ren gezondheid

 

Sam Wisse

In verband met mijn vakantie kan ik niet aanwezig zijn op de reŁnie van 6 oktober a.s.

Ik wens u en iedereen een gezellige dag en ik hoop dat de opkomst goed is.

Vriendelijke groet,

 

Wim Zonneveld

 

Heeft zich aangemeld maar weet nog niet of hij kan komen wegens ziekte van zijn vrouw.