423e bataljon infanterie

Home page

 

 

 

 

 

Uitgegeven ter gelegenheid van de reŁnie op 8 oktober 2015

 

 

Programma.

10.30 - 11.00

ontvangst in gebouw H

11.00 - 11.15

Opening door de voorzitter r

11.15 - 11.30∑

Verslag secretaris

11.30- 11.45

Verslag penningmeester

11.45 - 12.15

Dodenherdenking

12.15 - 12.30

Pauze

12.30 - 13.30

Rijst tafel

13.30 - 16.00

Vergadering en verslag kascommissie

16.00

Sluiting

 

Kascontrole

Ter plaatse zullen wij twee aanwezigen vragen de kas te controleren en verslag uit te brengen. Indien aanwezig ťťn lid van de vorige kas commissie

 

Vuurvlieg

Op de reŁnie krijgen de deelnemers een verslag. Dit verslag wordt ook op het web site geplaats en kan men daar eventueel overnemen. Voor het toe sturen van een schriftelijk exemplaar wordt een bijdrage gevraagd voor de verzendkosten van Ä 5,00 eveneens over te maken op de rekening
NL81 INGB 0000 6849 34 t.n.v. G.J. Govaarts te Vlijmen. Met vermelding verslag.

 

Roermond

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal IndiŽmonument in Roermond was dit jaar op zaterdag
5 september Zoals U weet is van het overgebleven geld van de oude reŁniecommissie de te leggen krans namens ons bataljon t/m 2017 vooruitbetaald.

Omdat op ons verzoek niemand zich voor de kranslegging had aangemeld is de krans gelegd door ons commissielid Ton van Druten

 

Openbaar vervoer

De kazerne is bereikbaar vanaf het station Breda met lijn 8 of 10 halte hogeschool

 

: Web site        423bataljoninf.veteranen.nl

  • Het web site is nu niet helemaal in orde maar er wordt aan gewerkt en kan gewoon geraadpleegd worden. Een foutmelding kan genegeerd worden.

Consumptiebonnen

Iedere deelnemer krijgt bij binnenkomst 1 consumptiebon. Extra bonnen zijn te koop bij de penningmeester. De prijs is nu nog niet bekend

ReŁnie commissie

 

Ton. Van
Druten

Pr. Marijkelaan

12

2635JH

Den Hoorn

015
2616045

vandruten@veteranen.nl

Fried Govaarts

Tollenstraat

14

5251LS

Vlijmen

073
5112678

govaarts@veteranen.nl

Joop Overbeek

W.M. Offringalaan

44

2406JC

Alphen a/d Rijn

 

j.overbeek@veteranen.nl

Huibert Plugge.

Femina Mullerstraat

289

2135MK

Hoofddorp

023
5614173

plugge.huibert@gmail.com.

 

Overleden bataljonsleden

 

In het afgelopen jaar zijn overleden of werd bekend dat zij al eerder waren overleden

 

Naam

Voorl.

tussvgl

Adres

Hsnr

Postc

Plaats

Voornm

comp

 

Verhoeven

J.L.

 

Slaakweg

135

3247 BV

Dirksland

Sobat

 

sobat okt 2014

Strien

J.W.

van

Thurvinepark

161

6921 AR

Duiven

Jan-Willem

D

sobat okt 2014

Zeeuw.

H.F.E.

 

Bramantestraat

29

3066 BH

Rotterdam

Sobat

 

24-jun-11

Renne.

J.C.A.

 

David 't Kindstraat

57

4827 CS

Breda

Jan

C

16-okt-2014

Bogert

C.

 

 

 

 

Noordwijk

 

 

sobat juni 2015

Pijcke

E.J.

 

Lange Heerenstraat

34

4507 BB

Schoondijke

Emiel

C

sobat juni 2015

Bosch

J.M.

in den

Lissabonweg

159

3137 LD

Vlaardingen

Sobat

 

10 sept. 2003

Lutterveld

J.

van

Bartus van de Walstraat

2

4051 AK

Ochten

Sobat

 

12-aug-2014

Alphen

W.J.C.

van

Asterstraat

2

3434 HT

Nieuwegein

Willem

ost

8 april 2015

Hoek.

D.

 

Hoorneslaan

84

2221 CT

Katwijk aan Zee

Sobat

 

15 mei 2015

Lakerveld

A.

 

Kortenhoevedijk

9c

4128 CV

Lexmond

Anton

 

20-nov-2014

Buurveld

Ts

 

Imkerplaats

50

7328 CK

Apeldoorn

Sobat

 

21 oktober 2014

Velden

G.

v.d.

Viktoria

51

2635 MD

Den Hoorrn

Gerard

staf

16 september 2015

Wij wensen nabestaande sterkte bij het verwerken van dit verlies

 

Aanvulling van het verslag 2014

Helaas was de reŁnie van 9 oktober door een miscommunicatie tussen de organisaties binnen de kazerne en de catering niet mogelijk

Snel overleg binnen het bestuur en met de persoonlijke steun van de directeur van veteranen instituut hebben de reŁnie mogelijk gemaakt op 23 oktober. Dat heeft er toe helaas geleid dat enige leden die zich voor 9 oktober hadden opgegeven op 23 oktober niet aanwezig konden zijn. Deze mensen krijgen ook dit verslag gratis toegezonden

 

Opening

De bijeenkomst werd geopend door Huibert Plugge die als waarnemend voorzitter functioneerde

 

Den Hollander

Allereerst werd de familie den Hollander  welkom geheten door de voorzitter. De weduwe en een zoon en dochter waren door de commissie uitgenodigd op de reŁnie aanwezig te zijn. Zij hebben dat zeer gewaardeerd en hebben zo ervaren waar hun man en vader vele jaren aan heeft meegewerkt

 

Secretaris

De secretaris deelde mee dat 151 uitnodigingen waren verstuurd. Hierop hebben 22 leden positief en 43 leden negatief gereageerd. Ook hebben twee mensen gereageerd op een mededeling in de pers.

 

Voorzitter

Jaap van Dijk is als gevolg van slechte gezondheid zowel van zichzelf als van naaste familieleden niet in staat als voorzitter te functioneren. Op voordracht van de overige commissie leden werd Huibert Plugge als voorzitter voorgedragen. Dat werd met algemene stemmen aanvaard

 

Correctie

In de vuurvlieg staan Piet Bontebal en Janus Pelkmans zowel bij de A  als bij de B compagnie vermeldt. Dat is fout de vermelding in de A compagnie is juist

 

Betaling voor verslag

In de uitnodiging stond niet het volledige banknummer. Als u nog niet voor het verslag heeft betaald dan kunt u  alsnog Ä 5,00 over maken op rekening
NL81 INGB 0000 6849 34 t.n.v. G.J. Govaarts te Vlijmen

 

Dankbetuiging Fam. Den Hollander

Woensdag 29 oktober 2014

Beste 423 ers Wij waren bij u te gast. Fijn was dat voor ons, een heel bijzondere ervaring. Dank voor de uitnodiging. Ons pap had er al vaak over verteld. Samen zijn met hen die terugkeerden uit IndonesiŽ, en gedenken hen die niet meer zijn. Hartelijk dank voor deze gelegenheid

Das her papa is ons en u ook ontvallen. Hartelijk dank voor dit contact, voor de heerlijke maaltijd die ons aanbood. Fam. Den Hollander

Financieel Overzicht bat. 423  per 7 september 2015

 

Debet

 

 

Credit

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

Kas

Betaalrekening

Omschrijving

Betaalrek.

Saldo 01-01-2014

 Ä     5,00

 Ä      604,10

12-6-2015 postillion

 Ä      55,00

16-6-2015 Veter. Instituut

 

 Ä      243,90

1-7-2015 Rekening Plugge

 Ä      55,70

29-6-2015 reunie Overbeek

 

 Ä          5,00

1-7-2015 Overvliet reŁnie 2014

 Ä      96,45

29-6-2015 reŁnie Plugge

 

 Ä        10,00

13-7-2015 rekening Overbeek

 Ä    358,35

2-7-2015  vuurvl Woerdenbach

 

 Ä          5,00

 

 

3-7-2015 reŁnie Bontenbal

 

 Ä        10,00

 

 

15-7-2015 reŁnie Overbeek

 

 Ä          5,00

 

 

14-7-2015 reŁnie Top

 

 Ä        10,00

 

 

20-7-2015 reŁnie v.d. Sar

 

 Ä          5,00

 

 

20-7-2015 Pelkmans vuurvlieg

 

 Ä        15,00

 

 

29-7-2015 reŁnie de Weerdt

 

 Ä          5,00

 

 

10-8-2015 reŁnie Overvliet

 

 Ä        10,00

 

 

17-8-2015 reŁnie den Bulk

 

 Ä          5,00

 

 

18-8-2015 reŁnie van Dijk

 

 Ä        10,00

 

 

24-8-2015 reŁnie de Keijzer

 

 Ä          5,00

 

 

24-8-2015 reŁnie C. Rip

 

 Ä          5,00

 

 

27-8-2015 reŁnie Maas & beg.

 

 Ä        10,00

 

 

2-9-2015   reŁnie Roeting

 

 Ä          5,00

 

 

3-9-2015   reŁnie Beusekom 2x

 

 Ä        10,00

 

 

7-9-2015   Verslag v.d. Star

 

 Ä          5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Debet

 Ä     5,00

 Ä      983,00

 

 Ä    565,50

 

 

 

Saldo bezittingen 7-9-2015

 Ä    417,50

 

 

 

 

 Ä    983,00

 

 

 

 

 

 

 

Verslag secretaris

Wij hebben 150 bataljonsleden en 60 nabestaande een uitnodiging gestuurd. Daarvan hebben 36 geadresseerde gereageerd waarvan 10 met een verzoek v\om een verslag

De reacties komen zowel van leden als van nabestaande. !6 uitnodigingen kwamen onbestelbaar terug. Van 5 hebben wij nog het nieuwe adres kunnen achterhalen

De web site is nog niet in orde maar binnenkort krijg ik aanvullende lessen

Deelnemers

A compagnie

Bontenbal

P.

 

Piet

Pelkmans

A.B.

 

Janus

 

B.compagnie

Roeting

H.M.

 

Bertus

 

 

C compagnie

Oorschot

J.A.C.

 

 

Overvliet

P

 

Piet

Top

P.A.H.

 

Piet

 

D  compagnie

Zonneveld

W.

 

Wim

 

 

Ondersteunings compagnie

Bulk

C.A.

v.d.

Cor

Druten

A.

van

Ton

Govaarts

G.J.

 

Fried

Schbeler

C.

 

Cor

Overbeek

J.H.

 

Joop

Staf compagnie

Beusekom

H.

van

Hans

Hark

L.H.M.

v.d.

Loek

Heemskerk

C.J.

 

Cees

Keijzer

J

 

Jan

Maas

P.J.

 

Jo

Plugge

H.

 

Huibert

Rip

C

 

Cees

Nabestaande

Lambert

F.P.

 

Frank

Sar

W.

v.d.

Wim

 

Introducees

P. Stgeman-Bontenbal (dochtrer

Pelkmans-Voermans

E. Bezemer

T. van Kooten

H.C. van 't  Hooft

Paul van Goethem

Corrie Kusters

 

 

Reacties van

 

Mevrouw van Alphen

Mijn echtgenoot de heer W.J.C van Alphen (Willem) is 8 april jl. overleden. Ik wens u en de overige veteranen een mooie dag toe 8 oktober.

Met vriendelijke groet Bepke van Alphen

Harry van Ammerzoden

Hallo Joop, Jammer genoeg moet ik mij afmelden om naar de reŁnie te komen. Mijn gezondheid laat het niet toe. Ook Jaap Krommenhoek meld ik gelijk maar af. Hij verkeerd in dezelfde omstandigheid. Wij wonen vlak bij elkaar. Wel willen wij graag een Vuurvlieg ontvangen, zodra die wordt uitgegeven. Als daar Kosten aan zijn verbonden, laat het mij dan weten, worden die natuurlijk ook voldaan. Wij wensen alle bezoekers een fijne en gezellige dag toe en allemaal de hartelijke groeten van ons beiden Jaap en Harry

A.v.d. Berg-Kooij

 

Leuk idee. Maar ik kan helaas niet komen van wege mijn beperkingen. Ik ben niet meer instaat ver te reizen. Heb veel last van duizelingen. Ben na het overlijden van mijn man
 (okt 2012) meer achteruit gegaan. Hartelijke groeten en een prettige dag toegewenst

Piere van Beijsterveld

 

Wens alle sobats van 423 bat het beste vooral mortier peloton van de ost somp.

Dick de Boer

Beste 423 reŁnie bezoek. Gezien de grote afstand tussen mijn woonplaats en Breda zal ik dit jaar de reŁnie niet bezoeken. Wel zal ik op 8 oktober bij mijn oud 423 Sobats zijn. Ik wens jullie een fijne reŁnie en verder maar lang een goede gezondheid.

 

 

Lia en Helma van Bokhoven

Beste heer van Overbeek,

 

Wij, de dochters van L.F.A. van Bokhoven, Nieuwkuijksestraat 22, 5253 AH Nieuwkuijk,

vinden het heel attent van de vereniging om de nabestaande van de leden nog de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de reŁnie. Wij willen van deze mogelijkheid geen gebruik maken.

(De echtgenote van Dhr. v. Bokhoven is al overleden)

 

Met vriendelijke groet,

 

Lia en Helma van Bokhoven

 

Kees Bonnet, 

Sampai jumpa Lagi  Vertaling: (tot ziens) (tot de volgende keer)

Wim Braam

Groet aan allen van ons 423

Jaap van Dijk

Allemaal de hartelijke groeten van Jaap 

Nel van Driel Veldhoen

Daar ik een uitnodiging kreeg voor mijn man W.v.Driel .Dadeltuin 402 Rotterdam, wil ik berichten dat hij 4 nov.2012 is overleden en dat ik ook niet van plan ben om te komen. Het is een leuk plan voor de liefhebbers en wens ik u een geslaagde dag toe. Vriendelijk groetend N.v.Driel-Veldhoen

 

Jo Filius

I.v.m. ziekte is een bezoek onmogelijk

Dingenius  Filius

Aan de Heer J Overbeek,

Betreft de aanmelding voor de reŁnie 2015 op 8 okt.2015.

Naam en voorletters                  Filius.D.N.

Roepnaam                                  Dingenis

Adres                                          Cellendonklaan 11

Postcode en plaatsnaam            4012BN Kerk-Avezaath

E-mail adres                                i.d.n.filius@kpnplanet.nl

Telefoon                                      0344-682050

Compagnie                                  B compagnie

veteranennummer                       270617252

 

Helaas kom ik niet ,daar ik van 1 oktober tot half november in Spanje ben.

Groetjes aan alle aanwezigen,

Dingenis Filius

 

J. Groenendaal

Ik kom niet op de reŁnie wegens lichamelijke omstandigheden, dit is de laatste keer dat ik reageer want het zit er niet meer in dat ik nog kan komen wat ik toch jammer vindt.

Bat. 423  B cie. Veteraren nummer 280726545

 

Groeten J. Groenendaal

  Chopinplein 140

 3122 VM Schiedam J. Groeenendaal

 

Jan den Hartog

Helaas moet ik u mededelen dat mijn schoonvader op 30 April overleden is.

Hij verkeerde in zeer redelijke gezondheid en reed nog dagelijks met zijn auto door zijn dorp (Ameide).

Echter op de dag dat hij 61 jaar getrouwd was hield zijn hart ermee op.

Reanimatie van zijn dochter en huisarts mochten uiteindelijk niet baten  en is hij de volgende ochtend in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein overleden.

Graag zouden we de vuurvlieg nog een laatste maal willen ontvangen.

 

mvrgrt

Arnold de Waardt

 

N. v.d. Herik-Bot

Komt niet wegens gezondheidsproblemen

 

D. Hoek

De dochter van deze oud collega belde mij dat haar vader 15 5 2015 na een ernstig ziekbed

Is overleden. Leed al enige tijd aan darmklachten. Lijdensweg geweest. Haar uiteraard behalve condoleance ook meegedeeld dat zij als nabestaande kan deelnemen aan de reŁnie.

Zij zou daarover nadenken en ons eventueel nader berichten

Hans Janmaat

Komt niet i.v.m. gezondheidsproblemen

Mevr. J.P. Knape

 

Beste mensen

 

Ik kom niet naar de reŁnie omdat te veel herinneringen naar boven komen. Kees organiseerde heel veel reŁnies Ik hoop dat het voor jullie een fijne dag word. Voor allen de hartelijke groeten.

J.P. Knape v. Wijngaarden

Cor Koene

Op mijn tachtigste heb ik er punt achter gezet. Maar alle Sobats de groeten en een fijne reŁnie. Groetjes  Cor  Koene

Mevr. Koppenaal-Visser

Wij zijn geÔnteresseerd

 

Anton Lakerveld

Onze vader is afgelopen jaar 20 november overleden. 86 jaar geworden

De kinderen van Anton Lakerveld

Piet Meijer

Hallo Jan ,kan ook wat anders zijn Joop of zo iets

hier een berichtje dat ik 6 okt niet aanwezig ben

, ik blijf wel graag op de hoogte

Ik wens jullie een fijne en een gezellige dag toe met elkaar

Hier mijn gegevens Piet Meijer

 Israelhoven 7   Sassenheim 2172vr   meijer209@ zonnet.nl

 Tel 0252214410

  C cie 3 pel

Graag een verslag, maar dat lees ik wel op de site                 Vriendelijke groeten Piet Meijer

Wim Nieuwkoop

Komt niet ouderdomsproblemen

Hanz van Onna

Helaas kan ik er dit jaar niet bijzijn, Doe d groeten aan allen die op deze dag aanwezig zijn

 

Mevrouw  van Ringelestijn

Tot mijn spijt ben ik wegens gezondheidsredenen niet in de gelegenheid om aan de reŁnie deel te nemen. Hierbij bedank ik u voor de vriendelijke uitnodiging

 

Hartelijke groeten van C.M. van Ringelestijn  wed van J van Ringelestijn

 

Dochter  Hein Schut

Vader is niet meer instaat om te komen

Dochter P v.d. Zon ĖSchut

Toon Smalheer

Komt niet. Met bewondering voor het volhouden

Piet Smit

Beste Joop. Ik zeg je hartelijk dank voor het vele werk dat je hebt gedaan om een reŁnie te organiseren. Ik persoonlijk zie het niet meer zitten. Ik heb altijd graag met Jaap van Dijk gedaan maar er komt een tijd dat het niet meer gaat Nogmaals hartelijke dank

Piet

Zoon  G.de Snoo

Wij zijn niet geÔnteresseerd

S, de Snoo

 

Wim v.d. Star

Ik kom niet, ben nog wel goed gezond ook autorijden is geen probleem. De reden is; ik ben bang dat ik niemand meer ken. Ook mijn vrouw voelt zich dan niet meer thuis. Ik wens jullie nog een mooie dag en een goede gezondheid.

 

 

Dochter J.W. van Strien

Ik heb vorig jaar aan uw organisatie doorgegeven dat mijn vader J.W. van Strien is overleden op 07-08-2014.

U stuurt echter de post nog steeds naar zijn laatste adres: Thuvinepark 161, 6921 AR Duiven.

Dit is niet correct want daar wonen inmiddels andere mensen. Ik vraag u vriendelijk hem en ons uit het bestand te verwijderen. Mocht u nog post willen sturen dan graag naar onderstaand adres:

Marjan van Strien (dochter)

Fabritiusstraat 7

6921 MX Duiven

0316 -261 855

 

Met vriendelijke groet,

Marjan van Strien.

 

Teun Visser

Helaas ben ik niet meer in staat de reŁnie bij te wonen. Vriendelijke groet Teun

 

Piet wassenaar

Doe alle jongens de groeten van mij

IK kom niet. Ik heb mijn nek gebroken en de dokter van het ziekenhuis wilde geen foto maken. En ik had zoveel pijn Een week later moest ik weer naar het ziekenhuis voor mijn blaas en toen heeft mijn vriendin gezegd dat ik zoveel pijn had en toen werd er wel een foto genomen en die constateerde een gebroken nek. Ik Kan niet lopen.  Loop met en rollator. De eerste dokter heeft wel zijn excuses aangeboden.

 

 

Henk de Weerdt

Beste Joop,

Ik had graag nog een keer willen komen maar helaas de kar is versleten Joop net als mijn wagen, die was totaal afgekeurd. .Ik heb wel een andere maar de reŁnie gaat met mijn body niet meer. Bedankt voor alle jaren de herinnering blijft. Je dienstkameraad vanaf het eerste uur. Henk

 

 Aart Woerdenbach

 

Hier ben ik weer ,ben vergeten te melden dat ik niet kom,Is te moeilijk voor mij  !!

Ik heb wel 5euro overgemaakt 

Met groeten Aart

 

 

Sam Wisse

Hartelijk dank voor de toegestuurde uitnodiging voor 8 oktober te Breda. Lang over nagedacht vandaar een laat antwoord. Een dag weg zijn is nogal lang maar dat is nu eenmaal zo. Over mijn gezondheid heb ik geen klagen. Door niet aanwezig zijn zal ik ook wel veel missen zeker als de opkomst mee zou vallen. In mijn omgeving wonen nog enkele sobats van 423 gezellig is dat contact. .Joop wil je groeten overbrengen. Ik was ook wel eens als chauffeur op een 3 tonner bij de B comp gedetacheerd Ik heb veel jaren thuis voor mij vrouw gezorgd. Zij is op 85jarig leeftijd op 19 augustus overleden aan de ziekte van alzheimer

Hartelijke groeten en het beste toegewenst

Sam

Dochter J. Wolters

Langs deze weg wil ik aan u doorgeven dat mijn vader J. Wolters (zie bijgevoegd formulier) niet aanwezig is op de reŁnie van 8 oktober a.s. Mede namens hem hoop ik dat het een geslaagde dag zal worden. Met vriendelijke groet, Petra Wolters

Dochter J. Wolters

 

 

  

 

Aanvulling van het verslag 2015

                                                                                

 

 

Omdat onze voorzitter in het ziekenhuis ligt voor een pijnlijke operatie werd de bijeenkomst geopend door de secretaris.

 

423 Leeft nog en onze voorzitter ook. Hij heeft vandaag zodanige behandelingen in het lokale ziekenhuis in Hoofddorp dat hij hopelijk weer gauw nog gezonder en zonder 24 uur dagelijks hevige pijn weer door kan zodat hij weer spoedig binnen onze  commissie actief kan zijn.

 

 

Ook dit jaar worden wij weer geconfronteerd met lagere opkomst, deels  door ouderdom en moeilijk reizen. Echter zijn er helaas  ook weer meldingen van leden die zijn overleden.

 

Zoals U uit vorige bijeenkomsten bekend is, gaan we met onze reŁnies door zolang de leden dat willen, zelfs wanneer dat een steeds kleinere groep zou worden.

 

Het was dankzij de goede samenwerking met de VI directie dat wij de extra kosten die vorig jaar ontstonden bij het ontijdig vervallen van onze 2014 samenkomst, deze geheel zijn vergoed door VI.

 

.

Verslag secretaris

Enkele leden die zich hadden opgegeven om de reŁnie te bezoeken hebben op het laatste moment  afgezegd. Cees Heemskerk uit den Haag wegens een behandeling in het ziekenhuis en Bertus Roeting omdat zijn vrouw is opgenomen en Wim v.d. Sar wegens ziekte van zijn moeder.  Frank Lambert had zich aangemeld maar is niet gekomen

 

Dat brengt ons oorspronkelijk aantal van 29 naar 24. Personen. Dat heb ik aan de  keuken verteld.

 

Twee  afmeldingen kwamen te laat om nog opgenomen te worden in de Vuurvlieg. Jan Luijmes vindt de afstand van Dokkum naar Breda te ver. Hij vermelde nog dat er in Friesland iemand is die emblemen verzameld maar nog geen  embleem heeft van ons bataljon Hij deed een oproep of iemand nog een embleem heeft  die hij beschikbaar wil stellen voor de verzameling Ik heb daar naar gevraagd maar tot nog toe heeft niemand zich gemeld

Joop Pfeil schrijft: Ik wens iedereen het beste toe.  Ze kennen mij toch niet meer. In het begin heb ik bij de staf gezeten als kok in de officiers mess Later ben ik overgeplaatst naar de B compagnie samen met Joop Kleuver.

Van het veteraneninstituut hebben we een nieuw ďcertificaat reŁnie faciliteitenĒĒ ontvangen. Waarmee wij voor onze reŁnie tot en met 2020 gebruik kunnen maken van de defensie faciliteiten

 

 

Verslag van de penningmeester

De penningmeester vertelde dat de bodem van kas in zicht is. En dat dat bij de volgende reŁnie een grotere bijdrage moet worden gevraagd

 

Dodenherdenking

Ton van Druten hield alvorens onze gesneuvelde kameraden te gedenken een toespraak waarin hij memoreerde

        Een belangrijke reden voor onze jaarlijkse reŁnie is de herdenking van onze gevallen kameraden.

        Dat de eerste militairen die werden uitgezonden vrijwilligers waren die in Engeland een opleiding hadden genoten

        Dat wij als dienstplichtige  na een veel te korte opleiding werden uitgezonden

        Dat in de media alle IndiŽ veteranen gelijk worden gesteld als er gesproken wordt van onregelmatigheden en excessen.

        Het belang van de herdenking in Roermond

 

De volledige toespraak zal op de web site worden opgenomen

 

  Cor Scheibeler

   Na de pauze haalde Cor herinnering aan Hij deed dat grondig. Uit zijn hoofd haalde hij herinneringen aan onze diensttijd van de opkomst en vervolgens de reis en de
   aankomst in IndiŽ. Hij volgde zijn   dagboek.         Toen hij aan de periode de periode in IndiŽ begon hebben we hem verzocht dit bij onze volgende reŁnie te doen.
   Vooral dat   vervolg zal veel herkenningspunten opleveren. 

 

 

  Rijsttafel

   Er werd door Paresto   een uitstekende maaltijd opgediend. Ook van het toetje was veel werk gemaakt. Het zag er niet alleen smakelijk uit maar het was
    ook   heel  erg  lekker. Ik ben naar de keuken gelopen om ze te bedanken. De twee koks waren daar blij mee

 

  Kas controle

   De kas is gecontroleerd door Loek van der Hark en Piet Olivier. Piet Olivier zei dat ze de kas hadden gecontroleerd en dat de penningmester decharge wordt verleend
    voor  het gevoerde beheer.

 

 

 

                               

 

Aanvulling van het verslag 2015

Omdat onze voorzitter in het ziekenhuis ligt voor een pijnlijke operatie werd de bijeenkomst geopend door de secretaris.

 

423 Leeft nog en onze voorzitter ook. Hij heeft vandaag zodanige behandelingen in het lokale ziekenhuis in Hoofddorp dat hij hopelijk weer gauw nog gezonder en zonder 24 uur dagelijks hevige pijn weer door kan zodat hij weer spoedig binnen onze  commissie actief kan zijn.

 ~AUT0000

 

 

Ook dit jaar worden wij weer geconfronteerd met lagere opkomst, deels  door ouderdom en moeilijk reizen. Echter zijn er helaas  ook weer meldingen van leden die zijn overleden.

 

Zoals U uit vorige bijeenkomsten bekend is, gaan we met onze reŁnies door zolang de leden dat willen, zelfs wanneer dat een steeds kleinere groep zou worden.

 

Het was dankzij de goede samenwerking met de VI directie dat wij de extra kosten die vorig jaar ontstonden bij het ontijdig vervallen van onze 2014 samenkomst, deze geheel zijn vergoed door VI.

 

.

Verslag secretaris

Enkele leden die zich hadden opgegeven om de reŁnie te bezoeken hebben op het laatste moment  afgezegd. Cees Heemskerk uit den Haag wegens een behandeling in het ziekenhuis en Bertus Roeting omdat zijn vrouw is opgenomen en Wim v.d. Sar wegens ziekte van zijn moeder.  Frank Lambert had zich aangemeld maar is niet gekomen

 

Dat brengt ons oorspronkelijk aantal van 29 naar 24. Personen. Dat heb ik aan de  keuken verteld.

 

Twee  afmeldingen kwamen te laat om nog opgenomen te worden in de Vuurvlieg. Jan Luijmes vindt de afstand van Dokkum naar Breda te ver. Hij vermelde nog dat er in Friesland iemand is die emblemen verzameld maar nog geen  embleem heeft van ons bataljon Hij deed een oproep of iemand nog een embleem heeft  die hij beschikbaar wil stellen voor de verzameling Ik heb daar naar gevraagd maar tot nog toe heeft niemand zich gemeld

Joop Pfeil schrijft: Ik wens iedereen het beste toe.  Ze kennen mij toch niet meer. In het begin heb ik bij de staf gezeten als kok in de officiers mess Later ben ik overgeplaatst naar de B compagnie samen met Joop Kleuver.

Van het veteraneninstituut hebben we een nieuw ďcertificaat reŁnie faciliteitenĒĒ ontvangen. Waarmee wij voor onze reŁnie tot en met 2020 gebruik kunnen maken van de defensie faciliteiten

 

 

Verslag van de penningmeester

De penningmeester vertelde dat de bodem van kas in zicht is. En dat dat bij de volgende reŁnie een grotere bijdrage moet worden gevraagd

 

Dodenherdenking

Ton van Druten hield alvorens onze gesneuvelde kameraden te gedenken een toespraak waarin hij memoreerde

        Een belangrijke reden voor onze jaarlijkse reŁnie is de herdenking van onze gevallen kameraden.

        Dat de eerste militairen die werden uitgezonden vrijwilligers waren die in Engeland een opleiding hadden genoten

        Dat wij als dienstplichtige  na een veel te korte opleiding werden uitgezonden

        Dat in de media alle IndiŽ veteranen gelijk worden gesteld als er gesproken wordt van onregelmatigheden en excessen.

        Het belang van de herdenking in Roermond

 

De volledige toespraak zal op de web site worden opgenomen

 

  Cor Scheibeler

  Na de pauze haalde Cor herinnering aan Hij deed dat grondig. Uit zijn hoofd haalde hij herinneringen aan onze diensttijd van de opkomst en vervolgens de
  reis en de    aankomst in IndiŽ. Hij volgde zijn dagboek. Toen hij aan de periode de periode in IndiŽ begon hebben we hem verzocht dit bij onze volgende
   reŁnie te doen. Vooral dat vervolg zal veel herkenningspunten opleveren.

 

 

  Rijsttafel

   Er werd door Paresto   een uitstekende maaltijd opgediend. Ook van het toetje was veel werk gemaakt. Het zag er niet alleen smakelijk uit maar het was ook
   heel erg lekker. Ik ben naar de    keuken gelopen om ze te bedanken. De twee koks waren daar blij mee

 

  Kas controle

   De kas is gecontroleerd door Loek van der Hark en Piet Olivier. Piet Olivier zei dat ze de kas hadden gecontroleerd en dat de penningmester decharge
   wordt verleend voor het gevoerde beheer.