423e bataljon infanterie

Home page

 
ReŁnie 2013
 

 

 

 


Uitgegeven ter gelegenheid van onze reŁnie op 10 oktober 2013

Voor de opname op het web site werd de vuurvlieg zoals die op de dag van de reŁnie werd uitgegeven aangevuld

 

Dagprogramma.

10.30

-

11.00

Ontvangst in gebouw H

11,00

 

11.15

Opening en mededelingen

11.15

-

11.30

Dodenherdenking

11.30

-

12.30

Vergadering en borreluur

12.30

-

14.00

Rijsttafel

14.00

 

14.30

Natafelen

14.30

 

16.00

Afscheid

 

 

Vergadering

Verslag secretaris

Wij hebben 170 adressen een uitnodiging gestuurd. Dat heeft geresulteerd in 38 deelnemers aan deze reŁnie. 33 niet deelnemers hebben de moeite genomen om te reageren voor zover zij een mededeling meegaven hebben we die opgenomen in deze vuurvlieg

De secretaris zei nog: Toen ik het adressenbastand van de heer van Wezep, de secretaris van de vorige reŁnie commissie overnam stonden er nog ruim 200 adressen in de lijst. Nu hebben we er nog maar 170 over. In deze 5 jaar zijn er dus ruim 30 mensen overleden.

Ik denk vandaag aan de wapenbroeders, die er vorig jaar nog bij waren:

Henk Leeuwis was er samen met zijn vrouw

Kees van der Sar was er me zijn zoon

Jan Lucassen met zijn zoon Arjen

 

 Verslag penningmeester

 

Financieel overzicht 423 bat. Januari 2012

Debet

Credit

Omschrijving

Kas

Betaalrekening

Omschrijving

Kas

Betaalrek.

Saldo 01-01-2012

 Ä    19,00

 Ä    1.266,18

13.09.2012 repro en postzegels

 

 Ä     290,00

09-8-2012 reŁnie 2012

 

 Ä         85,00

13.09.2012 vergadering postiljon

 

 Ä      53,10

13.9.2012 reŁnie 2012

 

 Ä         90,00

8.11.2012   40x vuurvlieg

 

 Ä      35,50

11.10.2012  reŁnie 2012

 

 Ä         60,00

drankjes

 Ä   60,25

 

contant bij reŁnie

 Ä    25,00

 

Boekenbon

 Ä   25,00

 

verkoop munten

 Ä    52,00

 

Kantine personeel

 Ä   50,00

 

van penningmeester

 Ä    39,25

 

Ministerie v. Defensie

 

 Ä      49,19

 

 

 

naar penningmeester

 

 Ä      39,25

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Debet

 Ä  135,25

 Ä    1.501,18

 

 Ä 135,25

 Ä     467,04

 

 

 

Saldo

 

 Ä  1.034,14

 

 

 

 

 

 Ä  1.501,18

Verslag kascommissie

De kascontrole werd uitgevoerd door Piet Overvliet en Hans Janmaat De heer Janmaat verklaarde namens de controleurs dat de kas is gecontroleerd en in orde bevonden Hij stelde voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.

Rondvraag

Huibert Plugge heeft samengevat

Voorts ter zake van de vele vragen tijdens de reŁnie hoe lang wij moeten doorgaan mede door het weer mindere aantal deelnemers incl. introducees nl 34.ER werd geopperd om te poelen via andere Bataljons uit de zelfde lichtingen, zodat wij op meer dan 100 zouden kunnen komen. Andere stelden minimum aantal van 25?

Ook kwam er een voorkeur om altijd door te gaan als het moet ergens in een kroegje of desnoods bij iemand in de huiskamer.

Ook de dan ontstane financiŽle nadelen kwamen ter tafel.

Kortom, ik had enige gesprekken met de Beheerder restaurant(al 16jr daar werkzaam)en zijn stelling is:

HOE WEINIG DEELNEMERS ER OOK ZULLEN KOMEN GEEN PROBLEEM!

 

Hij lost dat op, en ook zijn collega's door ons 1 of meer tafels te geven in hetzelfde lokaal als altijd met een paar kannen koffie(zonder bediening) terwijl na de reŁnie in het bedrijfsrestaurant tegen kostprijs een maaltijd kan worden gebruikt naar eigen inzicht. Goed idee lijkt mij.

 

Ik heb de vergadering meegedeeld dat wij het in de Commissie/Bestuur meenemen in ons overleg en t.z.t. de leden/deelnemers ervan in kennis zullen stellen.

 

 

Dodenherdenking

De herdenking van onze gevallen kameraden werd dit jaar verzorgd worden door ons commissielid Ton van Druten

Waarde Bataljonsgenoten en overige aanwezigen

Voordat we aan de herdenking van onze in IndiŽ gevallen kameraden beginnen, wil ik nog iets anders zeggen. Wij, en daar bedoel ik het bestuur van onze reŁnie commissie mee, zijn bijzonder verheugd dat U ook dit jaar weer de reis naar Breda hebt ondernomen.

Vooral degenen die met het openbaar vervoer zijn gekomen verdienen onze welgemeende bewondering.

Wat is het toch dat ons ieder _jaar weer samenbrengt.

Het is de band die is ontstaan in de onvergetelijke tijd toen wij ver van huis en haard onder zeer primitieve omstandigheden onze dienstplicht moesten vervullen. We waren helemaal op elkaar aangewezen toen we onze dagelijkse patrouilles door de natte sawa's en de verlaten desa's moesten lopen, en niet te vergeten de meerdaagse patrouilles en s Ďnachts door de djatibossen waar het zo donker was datje elkaar aan de koppel moest vasthouden.

Daar is de hechte band ontstaan die onverbrekelijk is en tot onze dood zal blijven bestaan.

Wij, hebben veel geluk gehad en natuurlijk heeft ieder van ons zijn eigen problemen en trieste herinneringen, maar het feit dat U hier weer bent vervult ons allen met grote dankbaarheid. Dan wil ik nog iets zeggen over de excuses die de Nederlandse regering aan IndonesiŽ gaat maken voor het gedrag van onze militairen tijdens de acties. Op televisie en in tijdschriften en ook tijdens de herdenking in Roermond worden onze veteranen achteraf de hemel in geprezen en zijn de excuses voor de veel te late erkenning niet van de lucht. En nu gaat meneer Rutte binnenkort in IndonesiŽ zijn excuses maken voor het gedrag van onze jongens 65 jaar geleden. In Sobat nr.7 van september jl. las ik een stukje over een Nederlandse patrouille die ergens in Java in een hinderlaag was gelopen. Alle 6 sobats werden gedood en alles wat er aan een mens zit was er afgesneden. Over dit soort zaken en over de tijd van de Bersiap-periode waarbij veel Nederlandse mannen en vrouwen op gruwelijk zijn omgekomen wordt niet gesproken. Politiek is een geniepig spel!

En dan nu Roermond

Omdat niemand zich had aangemeld om de krans te leggen bij het monument voor onze gevallen kameraden, heb ik zelf deze eervolle taak mogen vervullen. De jaarlijkse herdenking bij het monument blijft een indrukwekkende gebeurtenis. Als de taptoe wordt geblazen, het Wilhelmus wordt gespeeld en de straaljagers in de "missing man" formatie met donderend geweld komen overvliegen denken wij terug aan onze vrienden die we op zo'n jonge leeftijd in het verre IndiŽ op de erevelden moesten achterlaten

Herdenking

Vandaag herdenken wij hen hier in besloten kring. Daarna werden de namen voorgelezen van onze negen overleden kameraden gevolgd door een minuut stilte waarin ieder op zijn eigen wijze de herdenking kon invullen. (De namen van onze overledenen zijn vermeld op het tabblad Ēin memoriamĒ op onze web site)

.Op de graven van de 9 sobats zijn op 7 September-de dag van de herdenking in Roermond-, bloemenkransjes gelegd door de Oorlogsgravenstichting. Op ons herdenkingstableau kunt U zien hoe voortreffelijk dit door de Gravenstichting wordt verzorgd

 

 

Web site        423bataljoninf.veteranen.nl

Ons bataljon heeft momenteel een eigen website. De bedoeling van deze site is:

a>   Contact te onderhouden ook met die Sobats die onze reŁnies niet kunnen of willen meemaken

b>   Familieberichten van het lopende jaar te vermelden.

c>   Oude verhalen aan elkaar door vertellen. Zo is bij het PAG peloton een lezing opgenomen van de onlangs overleden ex luitenant Bervoets  en is deel ťťn van een dagboek van een van de leden van dat peloton overgenomen. Deel twee volgt binnenkort. Bij het carrier peloton staat een kort verhaal over de opleiding

d>   Op de bladzijde verjaardagen staan die van de lopende maand

 

Het is nog voor verbetering vatbaar Voor suggesties en aanvullingen neem contact op.

 

Consumptiebonnen

Iedere deelnemer krijgt bij binnenkomst 1 consumptiebon. Extra bonnen zijn te koop bij de penningmeester. De prijs is nu nog niet bekend  

 

Overleden bataljonsleden

In het afgelopen jaar zijn overleden of werd bekend dat zij al eerder waren overleden

Naam

Voorl.

tussvgl

Plaats

Voorn

Overleden

Cie.

Berg

J.D.

v.d.

Haarlem

Jan

1-okt-12

 

Bervoets

H.J.C.

 

Dordrecht

Peter

 

 

Driel

W.

van

Rotterdam

Sobat

4-nov-12

 

Eijnden

C.A.

van der

Tilburg

Sobat

11-jun-04

 

Koppenaal.

T.J.

 

Nieuwe Tonge

Teun

 

 

Kraaieveld

J.

 

Hoogeveen

Sobat

3-jul-05

staf

Lambert

W.D.

 

Vogelwaarde

Willy

26-jun-13

 

Leeuwis

H.

 

Sliedrecht

Henk

20-jan-13

staf

Lucassen.

J.D.

 

Krommenie

Jan

28-aug-13

 

Roest

Joh.

 

Oostvoorne

Sobat

 

 

Rutgrink

J.

 

Lisse

Jan

27-apr-13

staf

Sar

C.

v.d.

Rotterdam

Kees

7-apr-13

B

Sjoerds.

J..T.

 

Windsum

Sobat

???  2004

 

Slager.

A.J.

 

Rotterdam

Sobat

21-nov-08

 

Stolk

J.

 

Ridderkerk

Sobat

8-jun-98

 

Stougie

A.

 

Ridderkerk

Sobat

27-dec-12

 

Vree.

P.C.

 

Spijkenisse

Piet

 

 

Wout

M.

van het

Alphen aan den Rijn

Sobat

29-nov-12

C

Wij wensen nabestaande sterkte bij het verwerken van het verlies

 

 

Jan van der Berg Haarlem

Mevrouw van der Berg schrijft: Mijn man is 1 oktober 2012 overleden na een ziekbed van enkele jaren. Vandaar dat hij nooit op de bijeenkomsten kon komen. Hij kwam al vier jaar niet meer buiten. Wij hebben een nare tijd achter de rug met ook nog ongemakken mijnerzijds en een verbouwing in onze flat. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Met vriendelijke groeten.

Peter Bervoets Dordrecht

Peter was pelotonscommandant van het PAG peloton dat later in IndiŽ een infanterie peloton werd.

Henk Leeuwis Sliedrecht

Henk was met zijn vrouw een trouwe bezoeker van onze reŁnies 

Willy Lambert Vogelwaarde

Mevrouw Lambert stuurde mij een levensbeschrijving van Willy waaruit ik het volgende heb overgenomen:

Vanaf zijn 58e levensjaar kreeg hij regelmatig gezondheidsproblemen. Verschillende operaties volgden. Hij heeft gelukkig nog vele mooie jaren gekregen. Trots was opa op al zijn kleinkinderen. En zoals het bij een fijne opa hoort de kleinkinderen mochten vaak meer da de eigen kinderen.

Jan lucassen Krommenie

Op de reŁnie 2012 was Jan nog aanwezig samen met zijn zoon Arjen

Jan Rutgrink Lisse

Zijn zoon schrijft: Mijn vader is op 27 april overleden aan een acute hartstilstand op de leeftijd van 84 jaar

Kees van der Sar Rotterdam

Kees was enkele keren op onze bijeenkomsten. De laatste keer met zijn zoon Wim. Zijn zoon is vandaag bij ons.

 

 

Deelnemers aan deze reŁnie

A compagnie

Bontenbal

P.

 

Piet

Pelkmans

A.B.

 

Janus

Schreuder

A.G.

 

Arie

 

B compagnie

Roeting

H.M.

 

Bertus

Sar

W.

van der

Wim

C compagnie

Meijden

J.H.

van der

Jo

Onna

H.

van

Hans

Overvliet

P.

 

Piet

Renne

J.C.A.

 

Jan

Top

P.A.H.

 

Piet

Wolters

J.

 

Jaap

         

 

D compagnie

Eijs

W.N.

 

Wim

Tol

W.

 

Wim

Wassenaar

P.Th.

 

Piet

Zonneveld

W.

 

Wim

 

Ondersteunings compagnie

Bulk

C.A.

van den

Cor

Druten

A.

van

Ton

Govaarts

G.J.

 

Fried

Harten

A.

van

Arie

Janmaat

H.C.M.

 

Hans

Overbeek

J.H.

 

Joop

Weerdt

H.

de

Henk

         

 

Staf compagnie

Beusekom

H.

van

Hans

Heemskerk

C.J.

 

Cees

Hertsig

J.E.A.

 

Jan

Keijzer

J.

 

Jan

Maas

P.J.

 

Jo

Plugge

H.

 

Huibert

Introducees

P. Stegeman-Bontenbal

B. Pelkmans-Voermans

A. van der Meijden

Annie Overvliet-v.d. Star

Hetty Jansens-Renne (dochter)

A.S. Wolters-Beukelman

Wim van Harten

Hugo van Beusekom

H.P.C. Heemskerk-v.d. Drift

Corrie Kusters

 

 

Mededelingen van niet deelnemers

 

Tinie Goudsblom

 

Tinie Goudsblom liet mij het volgende weten. Haar zoektocht is naar haar tevredenheid afgesloten.

 

Beste Joop.

Naar aanleiding van het plaatsen van de foto in het contactblad, heeft de heer Bas v.d. plas gereageerd. Hij had in het centrum waar hij onder behandeling was mijn oproep gelezen. Hij had goed overleg gehad met de mensen die hem daar begeleiden, en heeft mij gebeld.

Ik ben samen met mijn zoon een ochtend naar hem toe geweest, en hij wist zich mijn vader nog goed te herinneren. Hij had zelfs nog foto's in zijn album waar mijn vader opstond. Al met al was het wel vermoeiend voor hem, maar hij wilde graag met ons praten.

Ik heb mijn zoektocht afgesloten met het bericht dat mijn vader een toffe sociale peer was. En dat is precies zo als ik hem ook heb gekend en wil herinneren Dank u heel hartelijk voor u hulp en ik wens u een goede reŁnie toe. Met een warme groet voor allemaal.

Tinie Goudsblom

 

Dick de Boer uit Eibergen

Tot mijn spijt deel ik jullie mee. dat ik niet op de reŁnie zal verschijnen. De afstand van het oosten van het land naar Breda is voor mij een te grote inspanning. Ik wens jullie een heel geslaagde reŁnie toe en zou gaarne een exemplaar van de vuurvlieg ontvangen. Nogmaals een fijne dag.

Kees Bonnet  Leiden

Hartelijk dank voor de uitnodiging om de reŁnie van 423 te bezoeken. Dat jullie de kracht kunnen opbrengen om samen te komen bewonder ik. Ik heb de kracht niet meer om te komen, ook niet meerijden. Dat boven de uitnodiging ďĒBeste KeesĒĒ staat is veel beter dan ďĒBeste SobatĒĒ

Kees geeft daarna een uitleg van het Bahasa Indonesia (Indonesische taal) waarvan hij studie heeft gemaakt. Met dank.

Jaap van Dijk Hardinxveld-Giessendam

Hoewel Jaap met zijn gezondheid sukkelt, had hij zich aanvankelijk opgegeven om de reŁnie te bezoeken maar op het laatste moment heeft hij zich toch afgemeld. Hij hoopt dat de problemen later nog worden opgelost en dat hij volgend jaar weer present kan zijn. Hij groet allen

DIngenius Filius Uit Kerk  Avezaath

Helaas kan ik 10 oktober as. weer niet naar de reŁnie komen. Ik ben dan namelijk met vakantie in Spanje. Nog een prettige dag toegewenst.

Jo Filius uit Yerseke

Ik heb evenwichtsstoringen en kan moeilijk reizen. Jammer. Doe de groeten aan alle aanwezigen.

Anton Havenaar Rotterddam

Zou dit jaar samen met zijn zwager komen maar heeft 10 oktober toevallig een afspraak in het ziekenhuis. Hij doet de groeten aan alle Sobats

Kees Heemskerk  Den Haag

Heeft zich aan gemeld om met zijn vrouw te komen maar is helaas op het laatste moment verhinderd. Er is die dag een belangrijke postzegelveiling. die hij als postzegelverzamelaar niet kan missen

Pieter den Hollander Sprang Capelle

Ik zal niet op Uw reŁnie aanwezig zijn. Hartelijk dank voor uitnodiging en veel succes toegewenst voor uw bijeenkomst. Met goede groet, PdH.

Wim den Hollander Oostburg

Kan helaas wegens gezondheidsredenen niet komen

Kees Klippel  Dordrecht

Wegens gezondheidsproblemen kan ik niet op de reŁnie aanwezig zijn. Dat spijt me erg, maar ik wens u allen een gezellige dag. Hopelijk zijn er nog velen die wel kunnen komen. Hartelijke groeten en goede gezondheid gewenst

Cor Koene Schiedam

In 2008 (80 jaar) gestopt met reŁnies

Gerard Kolenberg Amsterdam

Wegens overlijden van mijn vrouw

Anton Lakerveld Lexmond

Ouderdom: moeilijk lopen

Jan Luijmes Dokkum

De afstand Dokkum naar Breda wordt voor mij te bezwaarlijk. Groet alle aanwezige Sobats, in het bijzonder mijn collegaís van de verbinding Bedankt voor jullie inzet voor de reŁnie

Piet Meier Sassenheim

Langs deze weg laat ik even weten dat ik niet op de reŁnie aanwezig zal zijn Reden ik heb toen voor gestemd om te stoppen, het was mooi geweest. Velen zijn er niet meer of komen niet meer van daar H Gr Piet Meijer

Wim Nieuwdorp Wemeldinge

In verband met leeftijdsgebreken en alleen staand hoeft het niet meer zo Groetjes Wim

Cees Rip Vianen

Komt niet naar de bijeenkomst. Commentaar: ik heb geen behoefte aan een bijeenkomst of reŁnie. Ik wil wel graag op de hoogte gehouden worden van informatie voor de ex-militairen. Met vriendelijke groet

Jan Roest Koudekerke

Beste leden. Bedankt voor de uitnodiging voor de reŁnie op 10 oktober. Daar ik longproblemen heb (hang al sinds januari aan de zuurstof) is het voor mij niet doenlijk aan deze bijeenkomst deel te nemen. Bij deze groet ik alle Sobats in het bijzonder de mannen van het verbindingspeloton en wens u allen een fijne dag. Met vriendelijke groeten.

Jan de Ruiter Ridderkerk

Op verzoek van mijn vader dhr. JW de Ruiter wil ik door geven dat hij niet op de bijeenkomst van 10 oktober 2013 aanwezig zal zijn. Gezien zijn leeftijd, bijna 85 jaar, kan hij alles niet meer overzien.

Cor Rozemeijer Brunsum

Helaas kan ik vanwege mijn leeftijd deze reis niet meer aan. Ik wens u een fijne dag toe. Hopelijk kunt u dit nog enige jaren volhouden.

Cor Scheibeler Hendrik Ido Ambacht

Ik kom niet naar de ReŁnie. Ik heb daar geen interesse in.
Groetjes

Hein Schut Badhoevedorp

Hierbij wil ik laten weten dat de Dhr. H.H.B. Schut niet aanwezig zal zijn op 10 oktober 2013 wegens gezondheidsredenen. Hopend dat U hiermede voldoende geÔnformeerd bent met vriendelijke groet
Monique Schut-Wurth

Harry Schwering  Pijnacker

Nogmaals dank voor de uitnodiging. Momenteel ben ik druk bezig met verhuizing en wil graag mijn aandacht daar op richten. 10 oktober zal ik er daarom niet bij zijn. Ik hoop wel in 2014 een uitnodiging van je mogen ontvangen.
10 oktober fijne dag toegewenst, en zal er in gedachten bij zijn.
Het dagboek van mijn vader is nog niet af! Met vriendelijke groeten,
Harry Schwering
Vlielandseweg 81
2641 KA  Pijnacker
telefoon 06 12 120 720

Piet Stam Dordrecht

Ik neem geen deel aan de samenkomst van 10 oktober. U hoeft mij geen berichten meer te sturen.  Met vriendelijke groet

Jan-Willem van Strien Duiven

Fijne dag op 10 oktober. Kan helaas niet komen

Simon Terlouw Zwijndrecht

Helaas niet meer mobiel genoeg

Toon Smalheer Brouwershaven

Met bewondering voor jullie doorzettingsvermogen. Een geslaagde dag.

Piet veldhuizen Rotterdam

Ik kom niet wegens gezondheidsproblemen. Met hartelijke groet Peter. 

Teun Visser uit Rijswijk

Is niet meer in staat de reŁnie te bezoeken maar wil graag in contact blijven.

Dies Zuidweg  Kapelle

Vele groeten aan alle bekenden die naar mij vragen