423e bataljon infanterie

 

Dit is de beginsite van het 423e bataljon infanterie. Deze site heeft de intentie het contact tussen de bataljonsleden te verbeteren zodat ook leden die niet de reŁnies kunnen of willen bezoeken nog iets kunnen vernemen van elkaar.  

Nieuws

 

Overlijdensberichten

Deze berichten staan op de pagina nieuws

 

 

 

Nieuws

 

In memoriam

Contactpagina

 

Verjaardagen

Bataljon

Oost Java

 

 

 

 

 

 

ReŁnie 2013
 
ReŁnie 2014

ReŁnie 2015

ReŁnie 2016

ReŁnie 2017

423 Bat.Inf.

6-5 Regiment Infanterie
Opgericht: 01-01-1949 te Bergen op Zoom
Onderdeel van: 42ste Zelfstandige Infanterie Brigade
(in IndiŽ G-Brigade genoemd)
Vertrek IndiŽ: 16-02-1949 a/b "Waterman"
Aankomst IndiŽ: 12-03-1949 Soerabaja
Toegevoegd aan: T.T.C. Oost-Java
Ingedeeld bij: G-Brigade
Actiegebied(en): Klakah, Tangoelangin, Boedoeran,
Bodjonegoro, Modjokerto, Malang
Commandant: Lt.Kol Th.G.F. Keuning 01-01-1949/07-10-1950
Gerepatrieerd: 14-09-1950 a/b "General Ballou"
07-10-1950 aankomst Rotterdam
Omgekomen: 9 man

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '48-2. Een dag na aankomst te Soerabaja werd het bataljon, zonder het verbindingspeloton dat in Tjimahi een voortgezette opleiding kreeg, verplaatst naar Klakah.
De cieŽn werden o.a. gelegerd te Wonoasih (A-cie) en Tangoelangin (B-, C- en D-cie). In april 1949 werd de A-cie. verplaatst naar Boedoeran en Semambung.

De C- en D-cie. werden op 21 april gelegerd bij de Mariniersbrigade rond Bodjonegoro op o.a. posten te Pandangan, Banjoeoerip, Montongsekar en Soemberredja. Na ongeveer twee weken keerden zij weer terug naar Tangoelangin. In de maand mei nam het bataljon Bodjonegoro over van de Marbrig met o.a. posten te Dander, Kalitidoe (A-cie), Banjoeoerip, Pandangan (B-cie), Montongsekar, Rengel (C-cie), Soemberredja, Gampeng (D-cie). Inmiddels was de Ost.cie, uitgezonderd de pioniers en de mortiergroep, opgeheven en verdeeld. Eind mei voegde het verbindingspeloton zich weer bij het bataljon.

Bodjonegoro was een zware tijd. De bevoorrading werd zeer ernstig gehinderd door de vele versperringen, mijnen en beschietingen. Dagelijks werden er patrouilles gelopen om het gebied te zuiveren en de wegen te beveiligen. Op de laatste dag, voordat het bataljon werd afgelost door de mariniers, werden Poerwosari, Gading en Pandangan hevig aangevallen. Eind juli werd het bataljon gelegerd rond Modjokerto (Staf.cie) met o.a. posten te Djombang, Peterongan (B-cie), Patjet, Dinojo (C-cie), Ngoro en Blimbing (D-cie). De A-cie arriveerde op 25 juli te Djombang en werd ingezet bij een zesdaagse actie samen met het 2e Mibat. Op 1 augustus werd de A-cie gelegerd te Kandangan en de elektriciteitscentrale Kali Konto. Kort voor het 'cease fire', dat op 11 augustus van kracht werd, werd er een actie gevoerd naar Goedo. Een detachement van de D-cie bleef als bezetting achter.

Na het 'cease fire' gingen de ongeregeldheden door. Met enkele acties, waarbij hooggeplaatste TNI'ers werden gearresteerd keerde de rust enigszins terug. Echter op 2 december kwamen twee man om bij een aanval op een jeep. Op 15 december werd het gebied overgedragen aan de TNI. Het bataljon werd gelegerd te Gempol kerep (A-cie), Modjokerto (B-cie), Poegeran, Wates (C-cie) en Perning (D-cie). Begin februari 1950 werd het bataljon gelegerd te Malang. Vele manschappen werden elders gedetacheerd. Op 1 april werden de A- en D-cie. opgeheven en verdeeld. De B- en C-cie heten nu, 1e en 2e cie. Uit restanten van de A-cie werd het stafdetachement opgericht. Dit detachement zag toe op de openbare orde in Malang. Later keerden vele gedetacheerden weer terug en kon er een 3e cie gevormd worden. Op 4 september vertrok het bataljon naar West Java en was het tot aan de repatriŽring gelegerd te Tjimahi.

 
 

 

 

Leven en werken van het 423e bataljon in Oost Java is hierin beschreven.